Diensten

Een overzicht van onze aangeboden diensten:U kan bij ons terecht voor VOORAFREGELINGEN, waarbij we alle wensen noteren zodat de nabestaanden bij een overlijden weten wat hen te doen staat. 

Wenst u daarbij een uitvaartverzekering?  We helpen u graag verder.

Trouwens, u kan met een lopende uitvaartverzekering bij eender welke maatschappij uw uitvaart door ons laten verzorgen.


Bij een overlijden zorgen we voor de OVERBRENGING vanop de plaats van overlijden, de verzorging en de opbaring van het lichaam.  Hier besteden we steeds onze beste zorgen aan.


Er kan EEN LAATSTE GROET gebracht worden aan de overledene in één van onze serene groetkamers,

traditioneel is dit gedurende enkele dagen tussen overlijden en uitvaart.


We nemen alle REGELINGEN aangaande een overlijden voor onze rekening: aangifte van overlijden, regeling begraafplaats, regeling crematie, enzoverder.


We verzorgen al het nodige ROUWDRUKWERK.


Voor UITVAARTEN kan u kiezen voor een kerkdienst in de kerk van uw voorkeur of voor een uitvaart in onze ruime aula. 


Onze AULA kunnen we omvormen van intieme ruimte voor plechtigheden met enkele tientallen mensen tot ruime aula met 300 comfortabele zitplaatsen.  Ook onze bovenverdieping kunnen we indien gewenst gebruiken voor nog extra capaciteit.


We leveren altijd een mooi afgewerkte dienst af, op maat en naar wens van de familie.


We gebruiken de nieuwste audio-visuele technieken om iedereen de beste geluids- en beeldkwaliteit te bieden. 


U kan zelf kiezen wanneer u de uitvaart laat plaatshebben: traditioneel in de voormiddag, 's namiddags of  in de vooravond.  U kiest het TIJDSTIP.


We kunnen een auladienst ook LIVESTREAMEN.  Dit kan openbaar of voor een beperkte groep.  Eventueel voor familieleden in het buitenland, in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum. 

Via de livestream kan men de uitvaart overal live meevolgen.  


Iedere uitvaart in de aula wordt opgenomen waardoor de familie achteraf de OPNAME van de dienst kan herbekijken.


We zijn tevens vlot bereikbaar en u kan parkeren op onze private PARKING voor 100 wagens.


Ons uitvaartcentrum heeft ook een ruime WINKEL met accessoires: gedenkstenen, bloemstukken, allerhande urnes, asjuwelen, grafbeeldjes, enzoverder .  


We beschikken over een aparte TOONZAAL met onze uitvaartkisten.  Ook bij de keuze van een grafmonument helpen we u graag.


Na een kerk- of auladienst kan u voor KOFFIETAFELS, TAARTBUFFETTEN OF ROUWRECEPTIES terecht in onze huiselijke zaal met ruim terras.


Voor mensen met een beperktere mobiliteit stellen wij in ons gebouw graag onze ROLSTOEL ter beschikking.

 Uiteraard is alles bespreekbaar.  Alles kan, niets moet. 

We bieden alles op maat en naar uw wensen aan.