Vera Croon

Overlijdensberichten

Vera Croon


Geboren op 29 mei 1930

Overleden op 24 juli 2022We nemen afscheid in besloten kring.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.Er is geen gelegenheid tot laatste groet, bewaar het mooie beeld van Vera in uw warme herinneringen.