Monique Vandenbroucke

Overlijdensberichten

Monique Vandenbroucke


weduwe van de heer Raoul Teirlinck

mama van Sophie en Damien Teirlinck - Degeldere


Geboren te Beveren-Leie op 6 februari 1939 en zachtjes

van ons heengegaan in woonzorgcentrum De Meers

te Waregem op 9 oktober 2019.


Uitvaartdienst in de aula van uitvaartcentrum Desmet

op woensdag 16 oktober om 11u.


Monique zal rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Beveren-Leie.


U kan Monique een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum

op donderdag & vrijdag van 15 tot 18u en zaterdag van 15 tot 17u.

Wontergemstraat 79

8720 Dentergem